Informacije

PRIPREMА I IMPLEMENTАCIJА PROJEKАTА FINАNSIRАNIH SREDSTVIMА EVROPSKE UNIJE

17.10.2018. godine

Predstavnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Jasenko Nedinić, rukovodilac projekta „Registracija nekretnina“ i Tamara Travar, zamjenik rukovodioca projekta učestvovali su u periodu od 15. do 17. novembra 2018. godine na seminaru „Priprema i implementacija projekata finansiranih sredstvima IPА/EU“, koji je organizovala Аgencija za državnu upravu Republike Srpske.
Na seminaru su predstavljene karakteristike projektnog ciklusa, metodologija i implementcija projekata finansiranih iz sredstava instrumenata predpristupne pomoći IPА. Kroz praktične primjere učesnici su upoznati sa upravljanjem projektnim ciklusom, pripremom projektne dokumentacije, planiranjem budžeta projekta, karakteristikama procesa izvještavanja i evaluacije projekta i drugim sadržajima.
U toku trajanja obuke predstavljeni su i programi dostupni domaćim organizacijama i institucijama u okviru IPА i EU fondova kao što su programi prekogranične saradnje, programi transnacionalne saradnje, Erasmus +, Horizon 2020, COSME i ECHO.
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove trenutno realizuje projekat „Registracija nekretnina“ koji se finansira kreditnim sredstvima Svjetske banke, kao i nekoliko donatorskih projekata Vlada Kraljevine Švedske i Norveške.

Name Downloads Downolad
Projekat registracije nekretnina 2440
RERP_opste informacije 2393
Одлука о усвајању политике родне равноправности и недискриминације 2397