Realizacija ugovora

Date Name Downolad
17.01.2022.
17.01.2022.
31.08.2021.
11.06.2021.
25.05.2021.
15.01.2021.
30.09.2020. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period 01.01-30.09.2020. godine
03.07.2020. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period 01.01-30.06.2020. godine
31.01.2020. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period 01.01-31.12.2019. godine
01.10.2019. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period 01.01.-30.09.2019.
01.07.2019. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period 01.01-30.06.2019. godine
30.01.2019. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period od 01.01.2018-31.12.2018. godine
09.11.2018. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period od 01.01.2018-09.11.2018. godine
07.09.2018. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period od 01.01.2018-06.09.2018. godine
29.06.2018. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period od 01.01.2018-30.06.2018. godine
17.01.2018. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2017. godinu
22.03.2017. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2016. godinu
03.01.2017. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 01.01-31.12.2016.
01.07.2016. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 01.01-30.06.2016.
27.01.2016. Obrazac praćenja realizacije ugovora