КОРИСНИЦИ ЗАДОВОЉНИ РАДОМ РУГИПП-а

 

Изабрани консултант спровео је истраживање  степена задовољства грађана,  те представника општина и професионалног приватног сектора у погледу услуга које пружа  Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове (РУГИПП).

 

 

Истраживање је проведено у периоду од 20.12.2019. године до 29.02.2020. године и показало је да је цјелокупно задовољство испитаника на високом нивоу, док су најслабије оцјењени аспекти услуга трошкова и њихове цијене.

 

Препоруке за повећање задовољства корисника на бази резултата истраживања су поједноставити процедуре,  повећати ефикасност процедура за рјешавање захтјева,  смањити потребан број посјета за извршење услуга,  омогућити бољу приступачност информацијама, дуже радно вријеме са странкама и обезбиједити едукацију особља, поставити тачан цјеновник услуга на интернет страницу РУГИПП-а, поставити на интернет страницу РУГИПП-а детаљан опис корака приликом укњижавања непокретности, те увести могућност добијања извода/потврда путем интернета, разморити могућност смањења трошкова услуга за клијенте, односно ослобађања трошкова за поједине услуге.

 

У највећем броју случајева, бесплатну правну помоћ пружио је РУГИПП, те је просјечна оцјена те помоћи веома висока.

 

Истраживање је показало да грађани сматрају да је корупција на ниском нивоу.

 

Око 60 одсто испитаника истиче да би се рад подручних јединица РУГИПП-а могао унаприједити повећањем ефикасности процедура за рјешавање захтјева, док трећина испитаника сматра да би информације требало да буду приступачније уређењем огласне табле, отварањем шалтера и  телефонских линија  за информације и интернет странице.

 

Као главне разлоге за дуго рјешавање захтјева корисници виде у врсти процедура, које су, по њиховом мишљењу, сувише компликоване.

 

Резултати истраживања степена задовољства корисника и информисаности грађана о институцији у којој могу извршити упис права на непокретности, то јест укњижбу власништва је на високом нивоу, и чак 95,5 одсто грађана је навело РУГИПП као ту институцију.

 

Услуга издавања посједовних листова наведена је као најпознатија, док су корисници такође веома упознати и са осталим услугама, са преко 50 одсто  забиљежених одговора за све услуге.

 

Око 40 одсто  испитаника није било упознато са реформом катастра непокретности у Републици Српској, 44 одсто испитаника је чуло нешто о тој реформи, док је 16 одсто добро упознато са њом.

 

Истраживање је показало да 85 одсто испитаника мисли да ће грађани имати корист од овог процеса, с тим да половина сматра да ће имати много користи, а 35 одсто да ће грађани имати користи, али у нешто мањој мјери.

 

Од испитаника који од 2012. године посјећивали подручне јединице РУГИПП-а, приближно петина је РУГИПП посјећивала ради регистрације или уписа преноса власништва и 90 одсто њих је остварило захтјев у просјеку током три посјете.

 

При испитивању задовољства представника општина и професионалног приватног сектора на анкету је одговорило укупно 207 испитаника и они су се изјаснили да су им највише потребне информације о носиоцима права на непокретности како би квалитетно обављали свој посао.

 

Више од половине испитаних правних лица је задовољно услугама РУГИПП, док је петина незадовољна.

 

Скоро двије трећине испитаних је као препоруку за побољшање рада подручних јединица РУГИПП навело могућност пружања услуга путем интернета.

 

Препоруке за повећање задовољства представника општина и професионалног приватног сектора на бази резултата истраживања су разморити могућност смањења трошкова услуга за клијенте, поједноставити процедуре, повећати ефикасност процедура за рјешавање захтјева, увести могућност пружања услуга преко интернета, те интензивније радити на едукацији запослених.

 

Пројекат регистрације некретнина (РЕРП) има за циљ унапређење катастарског система и одрживост институција за упис права у катастар непокретности.

 

У  Републици Српској 3. фебруара 2012. донесен  је нови закон, који је земљишне књиге и катастар спојио у заједничку евиденцију названу катастар непокретности.

 

Ова евиденција се води унутар РУГИПП –а. Активности овог пројекта базирају се на ажурирању и усклађивању података из земљишно - књижних, те катастарских књига, као и интегрисање истих у јединствену евиденцију каква је катастар непокретности.

 

Посебна пажња придаје се урбаним подручјима. Пројекат има три компоненте - Развој података за регистрацију некретнина, Развој инфраструктуре за регистрацију некретнина, те Развој политика и институционални развој и управљање пројектом. 

FaLang translation system by Faboba

Контакт информације

Република Српска
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове

Трг Републике Српске бр. 8
78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 338 000
Факс: +387 51 318 006


e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно вријеме: пон-пет 07:30-15:30 h