ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У БИЈЕЉИНИ

    

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

__________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Број: 21.01/052-424/19

Дана:18.06.2019. год.

 

                На основу члана 80. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, број: 115/18), а у складу са Планом послова премјера и оснивања катастра непокретности  за 2019. годину ("Службени гласник Републике Српске", бр. 9/19), директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

  1. Предмет јавног позива

Предмет јавног позива је закуп пословног простора у Граду Бијељини за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске.

 

  1. Право учешћа

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове Јавног позива.

 

  1. Карактеристике пословног простора

3.1.   Тражене карактеристике пословног простора:

a)   Да се простор или објекат налази у ужем градском подручју Града Бијељина (прва, друга или трећа зона),

б)   Пословни простор у погледу структуре и спратности треба да испуњава следеће услове:

  • Канцеларијски простор – приземље или први спрат,

ц)   Канцеларијски простор треба да чини једну цјелину - да се физички наслања један на други.

3.2.   Укупна корисна површина 550 - 600 m2  треба да има сљедећу диспозицију:

- канцеларије                ком. 12     П= 18-31m2     

- сала за састанке          ком. 1      П= 35-40m2 

- архивски простор        ком. 1       П= 80-100m2 

- (ходник, тоалети, чајне кухиње и сл.)       

 

3.3.   Пословни простор (објекат) треба да буде чврсте градње. Зидови и подови објекта треба да су уређени у складу са намјеном простора, а инсталације у објекту морају бити изведене у складу са важећим прописима и стандардима (електро-енергетске, са најмање двије енергетске утичнице по радном мјесту), машинске, водоводне и телефонске инсталације, централно гријање, вентилација, хлађење и рачунарска мрежа кат. 6 са најмање двије утичнице по радном мјесту), те да задовољава важеће сигурносне стандарде.

 

3.4.   Због природе посла (рад са странкама) неопходно је 15-20 паркинг мјеста.

 

3.5.   Комисија са овлаштеним вјештаком грађевинске струке извршиће обилазак свих понуђених објеката и доставиће своје стручно мишљење о испуњености задатих параметара и функционалности простора (технички извјештај о испуњености услова из јавног позива), у складу са тачком 3.2. Јавног позива.

 

3.6.   Објекат треба да буде усељив најкасније до 1. августа 2019. године, уз предуслов да су у потпуности регулисаним власнички односи.

 

3.7.   Након одабира најповољније понуде у погледу техничких услова од изабраног вјештака грађевинске струке извршиће процјену вриједности закупа изабараног пословног простора.

 

3.8.   На основу коначне понуде понуђача изабраног пословног простора и налаза вјештака о процијењеној вриједности закупа, као и тржишне цијене закупа у Граду Бијељина утврдиће се коначна цијена закупа.

 

3.9.   Коначну одлуку о закупу пословног простора доноси директор рјешењем о закупу пословног простора. 

 

  1. Садржај понуде

4.1.   Техничке карактеристике

- Основе пословног простора (тлоцрт објекта урађен од стране РУГИПП-е или овлаштене геодетске организације).

- Фото документацију

- Текстуални опис техничких карактеристита објекта

 

4.2.   Власничка документација

- Земљишно књижни извадак, односно лист из књиге уложених уговора о етажном власништву, са уписаним теретима или лист непокретности ако је извршено оснивање катастра непокретности

- Посједовни лист

- Копију катастарског плана

- Урбанистичку сагласност

- Грађевинску дозволу

- Употребну дозволу

Документи који се захтијевају морају бити оригинали или овјерене копије.

 

4.3.   Цијена закупа простора (објекта).

 

4.4.   Начин плаћања.

 

Документа не могу бити старија од 3 мјесеца.

 

  1. Остале информације

Управа задржава право да не прихвати ниједну понуду која не испуњава минимум тражених карактеристика и уколико укупан износ понуђене цијене буде већи од расположивих финансијских средстава.

Уговор са најповољнијим понуђачем ће се склопити по добијању рјешења директора о закупу најповољнијег пословног простора.

Заинтересовани понуђачи могу сваким радним даном у времену од 10 до 14 часова, добити детаљне усмене и писмене информације по свим ставкама овог позива.

Контакт телефон 051/338-000.

 

  1. Мјесто подношења понуде

Понуде се достављају лично или путем поште, у затвореној коверти са назнаком ''Понуда за закуп пословног простора у Бијељини - НЕ ОТВАРАЈ'', на адресу:

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове,

78 000 Бања Лука,

Трг Републике Српске бр. 8.

 

  1. Рок за подношење понуда

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања Јавног позива у дневним новинама РС.

 

Понуде које не буду достављене у наведеном року и које не буду имале тражену документацију неће бити разматране те ће се сматрати да не испуњавају услове за учешће по расписаном јавном позиву.

 

 

 

ДИРЕКТОР

 Босиљка Предраговић, дипл.правник

Датум објаве: 19.06.2019. године

FaLang translation system by Faboba

Контакт информације

Република Српска
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове

Трг Републике Српске бр. 8
78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 338 000
Факс: +387 51 318 006


e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно вријеме: пон-пет 07:30-15:30 h