ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА НА ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове /РУГИПП/, први пут од свог оснивања добила је од Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске позитивно мишљење на финансијске извјештаје.

У ревизорском извјештају зa 2017. годину наводи да финансијски извјештаји РУГИПП-а  истинито и објективно приказују, у свим материјално значајним аспектима, финансијско стање имовине и обавеза на дан 31.12.2017. године; прихода, примитака, расхода и издатака, токове готовине, као и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни сектор важећим у Републици Српској.


Уз ревизију финансијских извјештаја РУГИПП-а за 2017. годину, извршена је ревизија усклађености активности, финансијских трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са значајним законским и другим прописима.


По мишљењу Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, активности, финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима РУГИПП-а за 2017. годину су, у свим материјалнo значајним аспектима у складу са прописима којима су регулисане осим у оним сегментима за које је Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске дала препоруке.


Основ за мишљење са резервом о усклађености пословања садржан је у томе што је Управа у току 2017. године због повећаног обима посла вршила пријем 54 државна службеника и намјештеника на одређено вријеме на период дужи од шест мјесеци. Важно је истаћи да је Управа у претходном периоду имала 159 на овај начин ангажованих радника, па смањење на 54 говори о опредјељењу да се и ова препорука у потпуности испоштује.


Други основ за изражавање мишљења са резервом код усклађености пословања је везан за набавку услуга „Миграција постојећих софтверских рјешења на нову технолошку платформу успостава архитектуре ГИС-а и одржавање софтверског система „eTerraSoft“ која је започета према Плану набавки за 2016. годину путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, а на коју је учесник у набавци дана 10.8.2017. године изјавио жалбу, а након које је Управа са закашњењем обуставила већ започето извршење уговора.
Задњи основ за давање мишљења са резервом о усклађености пословања односи се на достављање понуда, упућивање захтјева одређеном броју понуђача, при чему тај број не може бити мањи од три код конкуретског захтјева за достављање понуда. Управа је у поступцима конкурентског захтјева за достављање понуда примјењивала одредбе закона о јавним набавкама, те је захтјев за достављање понуда и преузимање тендерске документације са портала е набавке слала на три адресе изузев у поступку набавке „Лиценце за двије перманентне станице“.


Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске није имала примједби на транспарентност кориштења средстава из пројекта „Регистрација непокретности“, нити на њихово намјенско кориштење.


Начин кориштења кредитних средстава Свјетске банке је предмет контроле и надзорног тима Свјетске банке за Пројекат регистрације непокретности који је у Републици Српској боравио од 10. до 15. маја 2018. године, а који је изразио задовољство са свим аспектима пројекта и констатовао да су средства трошена у складу са планираном динамиком трошења средстава по годинама пројекта.

 

Галерија слика

FaLang translation system by Faboba

Контакт информације

Република Српска
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове

Трг Републике Српске бр. 8
78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 338 000
Факс: +387 51 318 006


e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно вријеме: пон-пет 07:30-15:30 h