ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ОПШТИНИ РИБНИК

   

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

_________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Број: 21.01/052-107/18

Дана:30.01.2018. год.

 

            На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), а у складу са Планом послова премјера и оснивања катастра непокретности за 2017. годину и Планом послова премјера и оснивања катастра непокретности за 2018. годину, в.д. директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

 

  1. Предмет јавног позива

Предмет јавног позива је закуп пословног простора у Општини Рибник за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске, Подручна јединица Рибник.

 

  1. Право учешћа

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове Јавног позива.

 

  1. Карактеристике пословног простора

3.1.  Тражене карактеристике пословног простора:

а) Да се простор или објекат налази у ужем подручју Општине Рибник,

б) Пословни простор у погледу структуре и спратности треба да испуњава следеће услове:

- Канцеларијски простор површине од 50 – 60 м2

- Двије канцеларије ~ 40м2

- Мокри чвор ~4 м2

- Архивски простор 3-7 м2 

 

3.2.  Пословни простор (објекат) треба да буде чврсте градње у приземљу. Зидови и подови објекта треба да су уређени у складу са намјеном простора, а инсталације у објекту морају бити изведене у складу са важећим прописима и стандардима (електро-енергетске, машинске, водоводне и телефонске инсталације, централно гријање (Градска топлана или властито), вентилација, хлађење и др.), те да задовољава важеће сигурносне стандарде, као и неопходно постојање рачунарске мреже, инсталације воде и одвода са санитарном опремом, инсталације протупожарне воде са завршном опремом (хидрант).

 

3.3.  Комисија са овлаштеним вјештаком грађевинске струке извршиће обилазак свих понуђених објеката и доставиће своје стручно мишљење о испуњености задатих параметара и функционалности простора (технички извјештај о испуњености услова из јавног позива), у складу са тачком 3.2. Јавног позива.

 

3.4.  Објекат треба да буде усељив најкасније до 01.03.2018. године, уз предуслов да су у потпуности регулисаним власнички односи, а закуп се узима на 12 мјесеци закључно са 01.03.2019. године уз могућност продужења.  

 

3.5.  Након одабира најповољније понуде у погледу техничких услова од изабраног вјештака грађевинске струке извршиће процјену вриједности закупа изабараног пословног простора.

 

3.6.  На основу коначне понуде понуђача изабраног пословног простора и налаза вјештака о процијењеној вриједности закупа, као и тржишне цијене закупа у Општини Рибник утврдиће се коначна цијена закупа.

 

3.7.  Коначну одлуку о закупу пословног простора доноси директор рјешењем о закупу пословног простора.

  

  1. Садржај понуде

 

4.1.  Техничке карактеристике

- Основе пословног простора (тлоцрт објекта урађен од стране РУГИПП-е или овлаштене геодетске организације).

- Фото документацију

- Текстуални опис техничких карактеристита објекта

 

4.2.  Власничка документација

- Земљишно књижни извадак, односно лист из књиге уложених уговора о

  етажном власништву, са уписаним теретима.

- Посједовни лист

- Копију катастарског плана

- Употребну дозволу

Документи који се захтијевају морају бити оригинали или овјерене копије и не смију бити старији од 3 мјесеца.

 

4.3.  Цијена закупа простора (објекта).

 

4.4.  Начин плаћања.

Документа не могу бити старија од 3 мјесеца. 

 

  1. Остале информације

Управа задржава право да не прихвати ниједну понуду која не испуњава минимум тражених карактеристика и уколико укупан износ понуђене цијене буде већи од расположивих финансијских средстава.

Уговор са најповољнијим понуђачем ће се склопити по добијању рјешења директора о закупу најповољнијег пословног простора.

Заинтересовани понуђачи могу сваким радним даном у времену од 10 до 14 часова, добити детаљне усмене и писмене информације по свим ставкама овог позива.

Контакт телефон 051/338-000,  338-010.

  

  1. Мјесто подношења понуде

Понуде се достављају лично или путем поште, у затвореној коверти са назнаком ''Понуда за закуп пословног простора у Рибнику - НЕ ОТВАРАЈ'', на адресу:

 

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове,

78 000 Бања Лука,

Трг Републике Српске бр. 8.

  

  1. Рок за подношење понуда

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања Јавног позива у дневним новинама Републике Српске.

Понуде које не буду достављене у наведеном року и које не буду имале тражену документацију неће бити разматране те ће се сматрати да не испуњавају услове за учешће по расписаном јавном позиву.

 

                                                                

В.Д. ДИРЕКТОР-а

 Босиљка Предраговић, дипл.правник

Датум објаве: 31.01.2018. године

FaLang translation system by Faboba

Контакт информације

Република Српска
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове

Трг Републике Српске бр. 8
78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 338 000
Факс: +387 51 318 006


e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно вријеме: пон-пет 07:30-15:30 h