ОГЛАС ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА - ПЕЛАГИЋЕВО

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи (''Службени гласник Републике Српске'', број 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), директор Републичке управа за геодетске и имовинско-правне послове, расписује

 

ОГЛАС ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА
(КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ )

 

Назив задатка: Техничка помоћ у процесу успостављања катастра непокретности у Републици Српској

Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске (у даљем тексту: Управа) је задужена за имплементацију Закона о премјеру и катастру Републике Српске, а у циљу оснивања катастра непокретности, као јединствене евиденције о непокретностима.

Консултантске услуге (“Услуге”) укључују рад у Комисијама за излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима (у даљем тексту:”Комисије”), с циљем успостављања катастра непокретности, као јединствене евиденције о непокретностима у Републици Српској.

Процијењено вријеме почетка ангажмана је септембар 2015. године, док период ангажовања износи 6 мјесеци, са могућношћу продужетка.

Предвиђена локација је: Општина Пелагићево (катастарска општина Пелагићево).

Комисије ће радити на подручју горе наведене општине/града у просторијама које ће Управа обезбиједити.

 

Општина

Правник

Геодетски стручњак 

Грађанин

( представник к.о.)

 Записничар

ПЕЛАГИЋЕВО 

4 4 4

 

Пројектни задатак ће обављати индивидуални консултанти у Комисијама које се састоје од четири члана:

Реф. бр. 1. Дипломирани правник (са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе, предсједник комисије);

Реф. бр.2. Геодетски стручњак (дипломирани инжењер геодезије са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе или инжењер геодезије са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе или геометар са најмање три године радног искуства на пословима премјера, израде и одржавања катастра земљишта, односно катастра непокретности са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе);

Реф. бр.3. Представник из реда грађана (представник катастарске општине гдје се излажу подаци о непокретностима и утврђују права на непокретностма);

Реф. бр.4. Записничар (ССС, познавање рада на рачунару);

Сви кандидати који испуњавају прописане услове позивају се на улазни интервју. Улазни интервју подразумијева појединачни разговор кандидата са члановима конкурсне Комисије. О времену и мјесту интервјуа сви кандидати биће благовремено обавијештени телефонским путем. Списак изабраних консултаната биће објављен на огласној табли и интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.
Са изабраним консултантима биће закључен уговор о дјелу, у складу са Законом о раду и Законом о облигационим одонсима.

Управа позива све кандидате који испуњавају наведене услове (“Консултанте”) да изразе интерес за пружање горе наведених услуга. Заинтересовани кандидати треба да доставе документа којим доказују да посједују потребне квалификације и радно искуство за обаваљане горе наведених услуга. Сви заинтересовани кандидати треба да доставе писмо за изражавање интереса за пружање наведених консултантских услуга, заједно са радном биографијом са описом сличних задатака, искуства на сличним пословима и одговарајућих знања и вјештина.
Сви заинтересовани кандидати су дужни да доставе сљедећа документа у оригиналу или овјереној копији.

- пријаву за посао/захтјев за изражавање интереса
- копију дипломе (ВСС, ВШС,ССС)
- копију потврде о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе (само за позиције под редним бројем 1 и 2)
- потврду о радном искуству (само за кандидате са завршеном средњом школом)
- потврду о некажњавању
- потврду о невођењу судског поступка против кандидата


Заинтересовани кандидати могу добити додатне информације на телефон 051/338-054 радним даном од 09:00 до 15:00 часова.

Пријаве са траженом документацијом могу се достављати лично или поштом на адресу Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске бр.8, 78000 Бањалука, са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама и на сајту Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.


                                                                                                                                                                                                              ДИРЕКТОР
                                                                                                                                                                                             Милош Комљеновић, дипл.правник

 

Датум објаве: 28.08.2015. године

 

 

 

FaLang translation system by Faboba

Контакт информације

Република Српска
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове

Трг Републике Српске бр. 8
78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 338 000
Факс: +387 51 318 006


e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно вријеме: пон-пет 07:30-15:30 h