Обавјештење за волонтирање

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
БАЊА ЛУКА
__________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Број: 21.01/052-7/15

Датум: 12.01.2015. године

 

               

На основу чл. 64. и 65. Закона о државним службеницима („Служебени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 117/11 и 37/12) и Рјешења Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2501/13 од 02.12.2013. године, директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове  д о н о с и

 

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

  1. Републичка управе за геодетске и имовинско-правне послове у складу са Рјешењем Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2501/13 од 02.12.2013. године којим је дата сагласност за пријем волонтера на рад у Републичку управе за геодетске и имовинско-правне послове, обавјештава да ће примити на рад, без заснивања радног односа      (волонтерски рад) 40 волонтера и то: 20 дипломираних правника са завршеним првим циклусом академских студија који се вреднују са 240 ECTS бодова и 20 дипломираних инжењера геодезије са завршеним првим циклусом академских студија који се вреднују са 240 ECTS бодова, а чија су звања која се стичу завршеним студијама на лиценцираним високошколским установама у Републици Српској прописана Законом о звањима која се стичу завршетком високог образовања („Служебени гласник Републике Српске“,               број 33/14).

 

 

  1. Сви заинтересовани кандидати пријаве уз овјерену копију дипломе или увјерење о дипломирању и потврду о незапослености са Завода за запошљавање Републике Српске треба да доставе у сједиште  Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Трг Републике Српске број 8. Бања Лука  до 27.01.2015. године,  до 16 часова.

 

  1. Све пријаве које пристигну након 27.01.2015. године, неће бити узете у разматрање.

 

  1. Директор Управе именоваће комисију која ће након разматрања достављених пријава обавити разговор са кандидатима који испуњавају законом прописане услове у сједишту Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Трг Републике Српске број 8. Бања Лука  и то:

 

-          02.02.2015. године са дипломираним правницима, а

-          03.02.2015. године садипломираним инжењерима геодезије,

 и то оба са почетком од 9 часова.

 

  1. Након обављених разговора, листа са примљеним кандидатима биће стављена на огласну таблу Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

 

  1. Ово обавјештење објавиће се на интернет страници Републичке управе за геодетске и инмовинско-правне послове и на огласној табли Управе, као и на интернет страници Агенције за државну управу и огласној плочи Завода за запошљавање Републике Српске.

 

Достављено:                                                                                           Д И Р Е К Т О Р

           

1. Агенцији за државну управу Републике Српске                           Милош Комљеновић, дипл. правник

2. Заводу за запошљавање Републике Српске

3. Огласна табла 

4. АрхивуFaLang translation system by Faboba

Контакт информације

Република Српска
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове

Трг Републике Српске бр. 8
78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 338 000
Факс: +387 51 318 006


e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно вријеме: пон-пет 07:30-15:30 h