ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА (КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ )

ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА
(КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ )

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРОЈЕКАТ РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА
Кредит бр.: 51880-BA
 
Назив задатка:  Техничка помоћ у процесу успостављања катастра непокретности у Републици Српској

Активност бр. : BA-RERP-51880BA-IC-BL-CS-13-A.2.4.3.1.2.2


Зајмопримац, Босна и Херцеговина и Република Српска путем Субсидијарног споразума са Босном и Херцеговином, је добио кредит Свјетске банке у сврху имплементације Пројекта регистрације некретнина и намјерава да дио средстава употријеби за плаћање консултантских услуга, по уговору о дјелу.
Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске (у даљем тексту: Управа) је задужена за имплементацију Пројекта регистрације некретнина.

Консултантске услуге (“Услуге”) укључују рад у Комисијама за излагање података о катастру непокретности на јавни увид и успостављање права на њима (у даљем тексту:”Комисије”), с циљем успостављања јединственог катастра непокретности у Републици Српској.

Процијењено вријеме почетка ангажмана је почетак октобра 2014. године, док период ангажовања износи 6 мјесеци, са могућношћу продужетка.

Предвиђене локације су: : општина Соколац (5 катастарских општина), општина Шековићи (1 катастарска општина), општина Билећа (1 катастарска општина).

Комисије ће радити на подручју горе наведених општина у просторијама које ће Управа обезбиједити.

Општина

Катастарске општине

Правник

Геодетски стручњак 

Грађанин

( представник к.о.)

 Записничар

Соколац

Балтићи

1

1

1

1

Бјелосављевићи

1

1

1

1

Подроманија

1

1

1

1

Соколовићи 1

1

1

1

1

Соколовићи 2

1

1

1

1

Шековићи

Шековићи Град

3

1

3

3

Билећа

Корита

1

1

1

1

Зворник

Зворник Град

2

2

2

2

Пројектни задатак ће обављати индивидуални консултанти у Комисијама које се састоје од четири члана:

Реф. бр. 1. Дипломирани правник (са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе, предсједник комисије);

Реф. бр.2.  Геодетски стручњак  (дипломирани инжењер геодезије са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе или инжењер геодезије са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе или геометар са најмање три године радног искуства на пословима премјера, израде и одржавања катастра земљишта, односно катастра непокретности са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе);

Реф. бр.3. Представник из реда грађана (представник катастарске општине гдје се излажу подаци о катастру непокретности на јавни увид и успостављају права на њима);

Реф. бр.4. Записничар (ССС, познавање рада на рачунару);

Управа позива све кандидате који испуњавају наведене услове (“Консултанте”) да изразе интерес за пружање горе наведених услуга. Заинтересовани кандидати треба да доставе податке којим доказују да посједују потребне квалификације и радно искуство за обаваљане горе наведених услуга. Сви заинтересовани кандидати треба да доставе писмо за изражавање интереса за пружање наведених консултантских услуга, заједно са радном биографијом са описом сличних задатака, искуства на сличним пословима и одговарајућих знања и вјештина.
Сви заинтересовани кандидати су дужни да доставе сљедећа документа:

1. пријаву за посао/захтјев за изражавање интерес,

2. копију дипломе (ВСС, ВШС,ССС),

3. копију потврде о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе (само за позиције

   под редним бројем 1 и 2),

4. потврду о радном искуству (само за кандидате са завршеном средњом школом),

5. потврду о некажњавању,

6. потврду о невођењу судског поступка против кандидата.


Консултантима се скреће пажња на став 1.9 Смјерница Свјетске банке под називом: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, издатом у јануару 2011. године (“Consultant Guidelines”), којима се прописује политика Свјетска банке о сукобу интереса.

Консултант ће бити изабран у складу са IC методом набавке која је дефинисана Смјерницама Свјетске банке за избор консултаната.

Заинтересовани кандидати могу добити додатне информације на доле наведеној адреси, радним даном од 09:00 до 15:00 часова.

Изрази интереса/горе наведени документи морају се доставити у писменој форми и на једном од службених језика Босне и Херцеговине на доле наведену адресу до 26. септембра 2014. године.

Приликом подношења писма о изражавању интереса, молимо да на коверти обавезно назначите Реф. бр. (навести), позиција (навести за коју врсту консултантске услуге се пријављујете) и  општина (навести катастарску општину/ине за које се пријављујете).

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове
Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина
Гђа Tамара Травар, замјеник руководиоца Пројекта
ПРОТОКОЛ
78000 Бања Лука,
Трг Републике Српске 8
Tел.: +387 51 338 032
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

FaLang translation system by Faboba

Контакт информације

Република Српска
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове

Трг Републике Српске бр. 8
78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 338 000
Факс: +387 51 318 006


e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно вријеме: пон-пет 07:30-15:30 h