Pravilnici

- Pravilnik o fiskalnim izjavama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 25/16),
- Pravilnik o radnoj knjižici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/16),
- Pravilnik o postupku ocjenjivanja i napredovanja državnih službenika i namještenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 43/09, 87/11),
- Pravilnik o tehničkim normativima, metodama i načinu rada, osnivanja i održavanja centralnog adresnog registra i registra prostornih jedinica ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 25/14),
- Pravilnik o načinu izrade i sadržaja kadrovskog plana u Republičkim organima uprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 43/09),
- Pravilnik o procjeni rizika na radnom mjestu u radnoj sredini ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 66/08),
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske ", br. 65/16, 101/16, 107/16, 60/17 i 46/18),
- Pravilnik o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12, 24/15),
- Pravilnik o listi strukovnih, akademskih i naučnih zvanja ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 117/14, 83/15),
- Pravilnik o postupku odabiranja arhivske građe, kriterijuma i načinu njenog vrednovanja ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 43/10),
- Pravilnik o postupku i rokovima preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad i preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 66/08),
- Pravilnik za ostvarivanje prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 63/08),
- Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrazca i izvještaju o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 66/08),
- Pravilnik o finansijskom izvještavanju za korisnike prihoda budžeta Republike, opština gradova i fondova ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 16/11, 126/11),
- Pravilnik o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 115/17 i 118/18),
- Pravilnik o primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 128/11),
- Pravilnik o kriterijumima za sticanje statusa budžetskog korisnika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 116/13),
- Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 45/16),
- Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 22/11, 22/14, 2/15, 9/15),
- Pravilnik o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/16),
- Pravilnik o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 68/18),
- Pravilnik o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice ("Službeni glasnik
Republike Srpske", br. 26/16 i 77/18),
- Pravilnik o postupku, načinu obračuna i ostvarivanja prava na oslobađanje i prava na odbitak od poreske osnovice poreza na dohodak ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 68/18),
- Pravilnik o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 98/16, 115/17 i 118/18),
- Pravilnik o postupku direktnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14),
- Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenja ugovora ("Službeni glasnik BiH", broj 90/14),
- Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke ("Službeni glasnik BiH", broj 103/14),
- Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16),
- Pravilnik o zajedničkoj nabavci i centralnom nabavnom organu ("Službeni glasnik BiH", broj 55/15),
- Pravilnik sa popisom ugovornih organa po kategorijama koji su obavezni primjenjivati Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 21/15),
- Pravilnik o postupku dodjele ugovora u području odbrane i bezbjednosti ("Službeni glasnik BiH", broj 60/15),
- Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16),
- Pravilnik o praćenju postupka javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16),
- Pravilnik o internoj kontroli i internim kontrolnim postupcima u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 104/11),
- Pravilnik o finansiranju vanrednih poslova u Upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 118/05),
- Pravilnik o finansijskom izvještavanju budžetskih korisnika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 15/17),
- Pravilnik o sadržaju izvještavanja i načinu izvještavanja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 112/17),
- Pravilnik o računovodstvenoj politici za korisnike budžeta u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 9/06, 14/07, 121/08),
- Pravilnik o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnosti u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 20/12),
- Pravilnik o obuci službenika za javne nabavke ("Službeni glasnik BiH", broj 08/18),
- Pravilnik o finansiranju komisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnost ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 25/14),
- Pravilnik o načinu osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 11/14, 25/14, 31/15),
- Pravilnik o načinu osnivanja i održavanja katastra vodova Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 11/14 ),
- Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita radnika koji rade na poslovima premjera, održavanja katastra nepokretnosti, katastra komunalnih uređaja, kao i katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 112/03),
- Pravilnik o licenci za rad geodetske organizacije, geodetskoj licenci i o ovlašćenju za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 11/14),
- Pravilnik o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/14),
- Pravilnik za osnovne geodetske radove ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 43/04),
- Pravilnik o snimanju detalja ("Službeni glasnik SRBIH", broj 4/91),
- Pravilnik za održavanje premjera i katastra zemljišta ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 17/09, 35/12),
- Pravilnik o vođenju knjige uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 45/01, 6/02),
- Pravilnik o uspostavljanju i vođenju knjige uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 60/05 i 29/18),
- Pravilnik o digitalnom geodetskom planu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 43/04),
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra cijena nepokretnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 2/18),
- Pravilnik o postupanju u zemljišnoknjižnim stvarima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 105/03 i 23/07),
- Pravilnik o tehničkim normativima, metodama i načinu rada, osnivanja i održavanju centralnog adresnog registra i registra prostornih jedinica ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 25/14),
- Pravilnik o načinu funkcionisanja geoinformacionog sistema Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 25/14),
- Pravilnik o načinu čuvanja, uvidu i izdavanju podataka geoinformacionog sistema Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 25/14),
- Pravilnik o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/16),
- Pravilnik o uslovima, načinu obavještavanja, obračunavanja i uplate doprinosa ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 19/11).

FaLang translation system by Faboba

Kontakt informacije

Republika Srpska
Republička uprava za geodetske
i imovinsko-pravne poslove

Trg Republike Srpske br. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Faks: +387 51 318 006


e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vrijeme: pon-pet 07:30-15:30 h