ОГЛАС ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА (КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ) - ТРНОВО - КАТАСТАРСКА ОПШТИНА ТРНОВО

 

ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА

(КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ )

 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ПРОЈЕКАТ РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА

Кредит бр.: 51880-BA

Датум: 25.04.2019. године

 

Назив задатка:  Техничка помоћ у процесу успостављања катастра непокретности у Републици Српској

 

Активност бр. : BA-RERP-51880BA-IC-BL-CS-15-A.2.4.3.1.1.1

 

Зајмопримац, Босна и Херцеговина и Република Српска путем Субсидијарног споразума са Босном и Херцеговином, је добио кредит Свјетске банке у сврху имплементације Пројекта регистрације некретнина и намјерава да дио средстава употријеби за плаћање консултантских услуга, по уговору о дјелу.

Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске (у даљем тексту: Управа) је задужена за имплементацију Пројекта регистрације некретнина.

 

Консултантске услуге (“Услуге”) укључују рад у Комисијама за излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима (у даљем тексту: ”Комисије”), с циљем успостављања јединственог катастра непокретности у Републици Српској.

 

Процијењено вријеме почетка ангажмана је мај/јун 2019. године, док период ангажовања износи 6 мјесеци, са могућношћу продужетка.

 

Предвиђене локације су: општина Трново (катастарска општина Трново).

 

Комисије ће радити на подручју горе наведене општине у просторијама које ће Управа обезбиједити.

 

Општина

К.О.

Правник

Геодетски стручњак

ТРНОВО

ТРНОВО

1

1

 

Пројектни задатак ће обављати индивидуални консултанти у Комисији:

 

Реф. бр. 1. Дипломирани правник (са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе, предсједник комисије);

 

Реф. бр.2.  Геодетски стручњак  (дипломирани инжењер геодезије са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе или инжењер геодезије са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе или геометар са најмање три године радног искуства на пословима премјера, израде и одржавања катастра земљишта, односно катастра непокретности са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе);

 

Управа позива све кандидате који испуњавају наведене услове (“Консултанте”) да изразе интерес за пружање горе наведених услуга. Заинтересовани кандидати треба да доставе податке којим доказују да посједују потребне квалификације и радно искуство за обаваљане горе наведених услуга. Сви заинтересовани кандидати треба да доставе писмо за изражавање интереса за пружање наведених консултантских услуга, заједно са радном биографијом са описом сличних задатака, искуства на сличним пословима и одговарајућих знања и вјештина.

Сви заинтересовани кандидати су дужни да доставе сљедећа документа: 

- пријаву за посао/захтјев за изражавање интереса

- копију дипломе (ВСС, ВШС,ССС)

- копију потврде о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе

- копију потврде о радном искуству (само за кандидате са завршеном средњом школом)

 

Консултантима се скреће пажња на став 1.9 Смјерница Свјетске банке под називом: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, издатом у јануару 2011. године (“Consultant Guidelines”), којима се прописује политика Свјетска банке о сукобу интереса.

 

Консултант ће бити изабран у складу са IC методом набавке која је дефинисана Смјерницама Свјетске банке за избор консултаната. Биће контактирани само они кандидати који уђу у ужи избор. Кандидати који буду изабрани дужни су да доставе потврду о некажњавању и потврду о невођењу судског поступка против кандидата.

 

Заинтересовани кандидати могу добити додатне информације на доле наведеној адреси, радним даном од 09:00 до 15:00 часова.

 

Изрази интереса/горе наведени документи морају се доставити у писменој форми и на једном од службених језика Босне и Херцеговине на доле наведену адресу најкасније 15 дана од дана објављивања.

 

Приликом подношења писма о изражавању интереса, молимо да на коверти обавезно назначите Реф. бр. (навести), позиција (навести за коју врсту консултантске услуге се пријављујете) и  општина (навести катастарску општину/ине за које се пријављујете).

 

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина

ПРОТОКОЛ

78000 Бања Лука,

Трг Републике Српске 8

Tел.: +387 51 338 032

Е-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Датум објаве: 25.04.2019. године

FaLang translation system by Faboba

Kontakt informacije

Republika Srpska
Republička uprava za geodetske
i imovinsko-pravne poslove

Trg Republike Srpske br. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Faks: +387 51 318 006


e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vrijeme: pon-pet 07:30-15:30 h