INSPIRE

 

INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in the European Community - infrastruktura za prostorne informacije u Evropskoj zajednici) je direktiva 2007/2/EC Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije od 14. marta 2007. godine.

 

INSPIRE direktivu je predložila Evropska komisija u julu 2004 radi uspostavljanja pravnog okvira za osnivanje i rad infrastrukture za prostorne informacije u Evropskoj zajednici. Svrha takve infrastrukture je da podrži formulisanje, implementacije, monitoring i evaluaciji politike Zajednice i aktivnosti koje mogu imati direktan ili indirektan uticaj na životnu sredinu na različitim nivoima državne vlasti, evropske, nacionalne i lokalne.

 

INSPIRE treba da se zasniva na infrastrukturi za prostorne informacije koje su kreirane i održavane od strane država članica. Komponente ovih infrastruktura obuhvataju: metapodaci, prostorne teme podataka (kao što je opisano u aneksima I, II, III Direktive), usluge prostornih podataka, mrežne usluge i tehnologije, sporazume o razmjeni podataka i servisa za dijeljenje, pristup i korištenje, koordinacija i monitoring mehanizama, procesa i procedura.

 

Vodeći principi INSPIRE su da infrastruktura prostornih informacija u državama članicama treba da bude dizajnirana tako da obezbijedi da su čuvani prostorni podaci, dostupni i da se održavaju na odgovarajućem nivou, da je moguće kombinovati prostorne podatke i usluge iz različitih izvora preko zajednice i na konzistentan način i dijeliti ih između više korisnika i aplikacija; da je moguće da se prostorni podaci prikupljeni na jednom nivou javne vlasti da dijele između svih različitih nivoa vlasti, da su prostorni podaci i servisi dostupni pod uslovima koji ne ograničavaju njihovu široku upotrebu, da ih je lako otkriti i naći, kako bi se lakše procijenila pogodnost upotrebe za svoje svrhe i da znaju uslove koji važe za njihovu upotrebu.

 

Tekst INSPIRE direktive je dostupan preko INSPIRE sajta (http://www.ec-gis.org/inspire). Direktiva identifikuje šta treba da se postigne, a članice imaju dvije godine od dana donošenja, da stave na snagu i usklade nacionalno zakonodavstvo, propise i administrativne procedure koje definišu kako će dogovoreni ciljevi biti ispunjeni, uzimajući u obzir specifičnu situaciju svake članice države.

 

Osnovni cilj uvođenja infrastrutkure prostornih podataka je da ohrabri povećanu saradnju u okviru sektora za geopodatke. Osnovni principi su da posao treba da podrži razvoj privatnog sektora, doprinese razvoju e-Vlade, omogući adaptaciju na nove preduslove, bude upravljan zahtjevima korisnika i bude baziran na dobro razvijenoj koordinaciji između različitih strana.Ovaj posao je takođe dio implementacije direktive Evropske Unije - INSPIRE.

 

Vizija je da organizacije koje koriste geopodatke u svojim aktivnostima mogu:
1. Da obezbijede veću društvenu korist kroz nacionalnu infrastrukturu geopodataka, baziranu na saradnji između agencija i na najmanjoj mogućoj cijeni.
2. Povežu izvore podataka u mrežu i obezbijede njihovu dostupnost kroz dobro kreirane servise sa informacijama o sadržaju podataka.
3. Da administraciji javnih sektora, kompanijama i građanima obezbijede servise i zadovolje zahtjeve na lokalnom, regionalnom, nacionalnom, evropskom i globalnom nivou.

 

 

FaLang translation system by Faboba

Kontakt informacije

Republika Srpska
Republička uprava za geodetske
i imovinsko-pravne poslove

Trg Republike Srpske br. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Faks: +387 51 318 006


e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vrijeme: pon-pet 07:30-15:30 h