Osnovno o IGPRS

 

Infrastruktura Geoprostornih Podataka Republike Srpske


Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske kao nadležna ustanova za proizvodnju, čuvanje, razmjenu i distribuciju najvećeg dijela prostornih podataka za područje Republike Srpske, među kojima su katastarski podaci sigurno najznačajniji, je u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i pripadajućem mjestu u ovoj oblasti preuzela ulogu nosioca i integratora u oblasti izgradnje InfrastruktureGeoprostornih Podataka Republike Srpske (IGPRS).Termin infrastruktura prostornih podataka (Spatial Data Infrastructure -SDI) se koristi da označi osnovni skup tehnologija, smjernica i institucionalnih sporazuma u omogućavanju dostupnosti i pristupa prostornim podacima, a samim tim i podacima katastra. IGPRS definiše osnove za nalaženje i procjenu prostornih podataka, kao i aplikacije za sve korisnike i dobavljače podataka na svim nivoima vlasti, komercijalnog sektora, neprofitnih organizacija, naučnih institucija kao i za širu javnost.Cilj izgradnje infrastrukture prostornih podataka je tretiranje proizvodnje, upravljanja, distribucije i korištenja prostornih podataka (podataka o geometriji elemenata prostora, tematskom sadržaju i vlasništvu) kao infrastrukturu (puteve, telekomunikacione veze, itd.). Infrastruktura se definiše kao temelj ili bazični okvir (sistema, organizacije…), odnosno bazični strukturni temelj društva ili organizacije na kojem se druge komponente baziraju. Ona je javno dobro. Budući da su prostorni podaci u nadležnosti Uprave veoma važan resurs, koji predstavlja osnovu u realizaciji ovakvih sistema, potrebno je stvoriti takvo okruženje koje će olakšati sve vidove aktivnosti vezane za ovakvu vrstu podataka.IGPRS obuhvata mnogo više od prostog skupa podataka ili baze podataka. IGPRS sadrži podatke o prostoru i pripadajuće atribute, koji uključuju i vlasničke podatke, potrebnu dokumentaciju o podacima (metapodatke), načine za nalaženje, vizuelizaciju i procjenu podataka (katalozi i Web mapiranje), kao i određene metode za pristup prostornim podacima. Osim ovoga trebaju postojati i drugi servisi i aplikacije koji trebaju pružiti podršku korištenju podataka. Da bi SDI bio potpuno funkcionalan moraju postojati i organizacioni sporazumi neophodni za njegovu koordinaciju i administraciju na lokalnom, entitetskom, nacionalnom i internacionalnom nivou. SDI koncepti ne uključuju opise osnovnih skupova podataka niti aplikacija razvijenih na njima, već obezbjeđuju idealno okruženje za povezivanje aplikacija sa podacima - ovi koncepti utiču na kreiranje skupova podataka i konstruisanje aplikacija kroz minimalan odgovarajući skup standarda i politika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba

Kontakt informacije

Republika Srpska
Republička uprava za geodetske
i imovinsko-pravne poslove

Trg Republike Srpske br. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Faks: +387 51 318 006


e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vrijeme: pon-pet 07:30-15:30 h