ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - ТЕХНИЧКО ПРОШИРЕЊЕ И ОПРЕМАЊЕ НОВОГ ДАТА ЦЕНТРА

 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

 

ПРОЈЕКАТ РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА

Бр. кредита: 51880BА

 

Наслов Уговора:Техничко проширење и опремање новог Дата центра са свом логистичком и техничком подршком

Уговор број: BA-RERP-51880BA-NCB-BL-G-19- B.2.1.4.4.3

 

 

1.  Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске (РГИПП)  је добила кредитна средства од Свјетске банке за потребе финансирања Пројекта регистрације некретнина, а дио тих средстава је намијењен за финансирање по основу Уговора за техничко проширење и опремање новог Дата центра са свом логистичком и техничком подршком.

 

2.  Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске позива квалификоване понуђаче да доставе запечаћене понуде за техничко проширење и опремање новог Дата центра са свом логистичком и техничком подршком.

 

3.  Овом приликом се спроводи национално јавно надметање као што је наведено у Смјерницама Свјетске банке: Набавка робе, радова и неконсултантских услуга у оквиру IBRD кредита и IDA зајмова за потребе зајмопримаца Свјетске банке  (“Смјернице за набавке”) и отворено је за све квалификоване понуђаче у складу са Смјерницама за набавке. Свим учесницима у овом поступку јавног надметања скреће се пажња на ставове 1.6 и 1.7 којима се дефинише политика Свјетске банке о сукобу интереса. (Guidelines: Procurement of goods, works and non-consulting services under IBRD loans and IDA credits & grants by World Bank Borrowers, January 2011, revised July 2014)

 

4.  Заинтересовани квалификовани понуђачи могу прибавити додатне информације и прегледати тендерску документацију у току радног времена од 12.00 до 15.00 часова на адреси датој на крају овог позива.

 

5.  Заинтересовани квалификовани понуђачи могу одкупити цјелокупан пакет тендерске документације након подношења писаног захтјева на доље наведену адресу и уплате провизије која се не може рефундирати  у износу од 100,00 КМ. Дати износ је потребно уплатити на жиро рачун 555-007-00225176-43 код Нова банка АД Бања Лука. Документа се шаљу електронским путем, а могу се и лично преузети.

 

6.  Понуде се морају доставити на доље наведену адресу најкасније до 27.06.2019. године до 12.00 часова. Електронско достављање понуда није допуштено. Закашњеле понуде ће бити одбијене. Понуде ће бити јавно отворене у присуству именованих представника понуђача који желе присуствовати отварању на доле наведеној адреси дана 27.06.2019. године у 12.15 часова.

 

7.  Све понуде морају бити попраћене Изјавом о озбиљности понуде.

 

8.  Горе поменута адреса је:

 

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

Јединица за имплементацију пројекта

ПРОТОКОЛ

Трг Републике Српске бр.8

78 000 Бања Лука

Тел: 051 338 034 ; 051 338 032

Фаx: 051 318 006

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Датум објаве: 06.06.2019. године

FaLang translation system by Faboba

Contact information

Republic of Srpska
Republic administration for geodetic
and property affairs

Trg Republike Srpske No. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Fax: +387 51 318 006

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business hours: mon-fri 07:30-15:30 h