СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ ЗА РАДНО МЈЕСТО - ВИШИ САРАДНИК ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ, ВИШИ САРАДНИК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА И САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

 

   

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА  ЛУКА

________________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Број: 21.01/052-260/19

Дана: 21.05.2019. године

 

                У вези Јавног конкурса за попуну упражњених радних мјеста виши сарадник за заштиту на раду, Сектор за правне, кадровске и опште послове, виши сарадник за правне послове у јавним набавкама, Сектор за економско-финансијске послове и сарадник за административно-техничке послове, Подручна јединица Бања Лука, објављеног дана 15.04.2019. године у дневном листу „Независне новине“ и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, објављује се састав Конкурсне комисије и списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове  из  јавног конкурса:

 

 

Састав Конкурсне комисије за избор кандидата путем јавног конкурса:

 

 

1. Љиља Пешикан-предсједник Комисије,

2. Мр Драган Станковић-члан,

3. Ђорђе Богојевић -члан.

 

 

Списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса и вријеме одржавања интервјуа:

 

 

27.05.2019. године

 

12:0часова

 

 

Лакановић Дивна

Поповић Татјана

Пиљак Данка

Милићевић Михајло

Тепић Кристина   

Зубић Душан

 

 

 ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

 Љиља Пешикан

 

FaLang translation system by Faboba

Contact information

Republic of Srpska
Republic administration for geodetic
and property affairs

Trg Republike Srpske No. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Fax: +387 51 318 006

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business hours: mon-fri 07:30-15:30 h