ОГЛАС О ВРШЕЊУ КАТАСТАРСКОГ ПРЕМЈЕРА ДИЈЕЛА ОПШТИНЕ КАЛИНОВИК

 

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове позива све власнике непокретности на територији општине Калиновик, као и имаоце права који због било ког разлога до сада нису били уписани у земљишним евиденцијама које се воде код Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, да споразумно и о свом трошку обиљеже све неопходне граничне тачке парцела у свом власништву.

 

Обиљежавање граничних тачака парцела неопходно је извршити до краја мјесеца маја 2019. године у складу са Упутством о начину обиљежавања граница парцела које је у прилогу.

 

Савјетује се да се стабилизација и обиљежавање граница власништва врши истовремено, односно заједнички са сусједима како би се избјегли евентуални спорови. Уколико су вам познати власници сусједне непокретности или њихови насљедници, али су због било ког разлога одсутни савјет је нађете адекватан начин да и њих упознате са обавезом присуства приликом заједничког обиљежавања граница власништва односно да их обавијестите о вашој намјери да извршите обиљежавање заједничке границе.

 

Овај позив се односи и на носиоце права својине јавног права (Република Српска, јединица локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне установе или јавне службе) да су дужни да преко својих представника све вријеме активно учествују у обиљежавању својих непокретности, нарочито у дијелу границе са својином физичких лица, како би се сви евентуални спорови који могу настати у поступку оснивања катастра непокретности свели на најмању могућу мјеру и избјегли додатни трошкови оснивања катастра непокретности.

 

Такође вас упозоравамо да сте дужни да омогућите несметан приступ непокретностима од стране лица која буду ангажовали Наручилац или Извршилац геодетских радова у периоду катастарског премјера.

 

Непоступање по овом огласу може произвести дуготрајне поступке доказивања власништва као и додатне трошкове ових поступака које ће сносити власници непокретности. Уколико власници не обиљеже своје непокретности на прописан начин исте ће у поступку оснивања морати бити уписане на Републику Српску.

Attachments:
Download this file (Калиновик - премјер.pdf)УПУТСТВО О НАЧИНУ ОБИЉЕЖАВАЊА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА (ВЛАСНИШТВА) И ДРУГИХ ДЕТАЉА[УПУТСТВО О НАЧИНУ ОБИЉЕЖАВАЊА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА (ВЛАСНИШТВА) И ДРУГИХ ДЕТАЉА]535 kB1524 Downloads
FaLang translation system by Faboba

Contact information

Republic of Srpska
Republic administration for geodetic
and property affairs

Trg Republike Srpske No. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Fax: +387 51 318 006

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business hours: mon-fri 07:30-15:30 h