УТВРЂЕНИ ПОСЛОВИ РУГИПП-а ЗА 2019. ГОДИНУ

 

Влада Републике Српске на сједници одржаној 24. јануара 2019. године у Бањалуци донијела је План послова премјера и оснивања катастра непокретности за 2019. годину.

  

Планoм за 2019. годину предвиђени су послови имплементације развојних програма за: основне геодетске радове, прeмјер и одржавање постојећих катастарских евиденција и катастра комуналних уређаја, картографије, развој и одржавање информационог и геоинформационог система и инфраструктуре геопросторних података, имовинско-правне послове, модернизацију прописа из области премјера, катастра и имовинско-правне области, управљање људским ресурсима, унутрашњу и вањску комуникацију, е-Управу и поступак експропријације непокретности за изградњу капиталних објеката и други капитални објекти од општег интереса.

 

У документу донесеном на петој редовној сједници Владе Српске наводи се да су укупна процијењена потребна средства за извршење Плана за 2019. годину утврђена у износу од 30.159.484,00 КМ, из редовних властитих и намјенских извора финансирања.

 

Средства су утврђена на основу цијена за извођење ових радова, а обезбјеђују се Законом о финансирању послова премјера и успостављања катастра непокретности и Законом о накнадама за вршење услуга премјера и коришћење података катастра непокретности и катастра земљишта.

FaLang translation system by Faboba

Contact information

Republic of Srpska
Republic administration for geodetic
and property affairs

Trg Republike Srpske No. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Fax: +387 51 318 006

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business hours: mon-fri 07:30-15:30 h