ЛИСТА УСПЈЕШНИХ КАНДИДАТА - ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА БАЊАЛУКА

 

     

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА  ЛУКА

_____________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Број: 21.01/052-506/18

Дана, 07.08.2018. године

 

На основу члана 17. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске“, бр. 38/12 и 20/15), Комисија за спровођење поступка избора намјештеника путем јавног конкурса за упражњено радно мјесто виши стручни сарадник за опште послове, Подручна јединица Бањалука, а у вези са Јавним конкурсом објављеним у дневном листу „Независне новине“ издање на дан 02.07.2018. године и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове www.rgurs.org, на сједници одржаној дана 06.08.2018. године сачинила је

 

 

Л И С Т У

успјешних кандидата

 

 

Виши стручни сарадник за опште послове, Подручна јединица Бањалука

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

 Сања Чеифовић

15

2.

 Зорица Пејановић

12

3.

 Милена Милаковић

12

4.

 Ђорђе Пузигаћа

9

                

                                                                                               Д И Р Е К Т О Р

                                                                       Босиљка Предраговић, дипл. правник

FaLang translation system by Faboba

Contact information

Republic of Srpska
Republic administration for geodetic
and property affairs

Trg Republike Srpske No. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Fax: +387 51 318 006

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business hours: mon-fri 07:30-15:30 h