СПИСАК КАНДИДАТЕ КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ ЗА РАДНО МЈЕСТО ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, ПЈ БАЊА ЛУКА

 

     

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА  ЛУКА

_____________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Број: 21.01/052-506/18

Дана, 26.07.2018. године

 

                У вези са Јавним конкурсом за попуну упражњеног радног мјеста виши стручни сарадник за опште послове у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица Бањалука, објављеног дана 02.07.2018. године у дневном листу „Независне новине“ и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, објављује се састав Конкурсне комисије и списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове  из  јавног  конкурса:

 

 

Састав Конкурсне комисије за избор кандидата:

 

 

1. Љиља Пешикан, дипл. правник-предсједник Комисије,

2. Милош Аћић, дипл. правник-члан и

3. Ђорђе Богојевић, дипл. економиста-члан.

 

 

Списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса како слиједи:

 

       Виши стручни сарадник за опште послове, Подручна јединица Бањалука,

 

  1. Ђорђе Пузигаћа из Лакташа,
  2. Зорица Пејановић из Челинца,
  3. Сања Чеифовић из Бањалуке,
  4. Иван Станковић из Фоче,
  5. Драгана Качавенда из Бањалуке и
  6. Милена Милаковић из Бањалуке.

 

  

Интервију ће се одржати дана 06.08.2018. године са почетком у 09:00 часова у сједишту Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ

 

Љиља Пешикан, дипл. правник

Датум објаве: 26.07.2018. године

FaLang translation system by Faboba

Contact information

Republic of Srpska
Republic administration for geodetic
and property affairs

Trg Republike Srpske No. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Fax: +387 51 318 006

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business hours: mon-fri 07:30-15:30 h