ЛИСТА УСПЈЕШНИХ КАНДИДАТА - НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, САРАДНИК ЗА ПЛАЋАЊЕ И БЛАГАЈНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И САРАДНИК-КЊИГОВОЂА

 

   

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006,  e –mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Број: 21.01/052-276/18

Дана, 26.04.2018. године

 

 

                На основу чл. 17. и 18. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске“, бр. 38/12 и 20/15), Комисија за спровођење поступка избора намјештеника путем јавног конкурса за упражњенa раднa мјестa начелник Одјељења за јавне набавке, сарадник за плаћање и благајничке послове, сарадник-књиговођа, а у вези са Јавним конкурсом објављеним у дневном листу „Независне новине“ издање на дан 19.03.2017. године и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове www.rgurs.org, на сједници одржаној дана 26.04.2018. године сачинила је

  

 Л И С Т У

успјешних кандидата

 

 

Начелник Одјељења за јавне набавке

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1. 

Јеличић Винка

15

2.  

Којић Сања

12

 

 

  

Сарадник за плаћање и благајничке послове

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

 1. 

Тучић Стеван

15

 

 

Сарадник-књиговођа

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.  

Јошић Драган

15

 

 

               

Д И Р Е К Т О Р 

Босиљка Предраговић, дипл. правник

Датум објаве: 26.04.2018. године

FaLang translation system by Faboba

Contact information

Republic of Srpska
Republic administration for geodetic
and property affairs

Trg Republike Srpske No. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Fax: +387 51 318 006

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business hours: mon-fri 07:30-15:30 h