СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ КОНКУРСА

   

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА  ЛУКА

_____________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Број: 21.01/052-276/18

Дана, 13.04.2018. године

 

                У вези са Јавним конкурсом за попуну упражњених радних мјеста начелник Одјељења за јавне набавке, Сарадник за плаћање и благајничке послове и Сарадник-књиговођа у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, објављеног дана 19.03.2018. године у дневном листу „Независне новине“ и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, објављује се састав Конкурсне комисије и списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове  из  јавног  конкурса:

 

 

Састав Конкурсне комисије за избор кандидата:

 

 

1. Милош Аћић, дипл. правник-предсједник Комисије,

2. Драган Станковић, дипл. економиста-члан,

3. Биљана Крчмар, дипл. економиста-члан.

 

 

Списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса како слиједи:

 

Начелник Одјељења за јавне набавке

  1. Јеличић Винка
  2. Којић Сања

 

Сарадник за плаћање и благајничке послове

  1. Тучић Стеван

 

 Сарадник-књиговођа

  1.  Јошић Драган

 

 

 

Интервију ће се одржати дана 25.04.2018. године са почетком у 09:00 часова у сједишту Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ

 

Милош Аћић


Датум објаве: 13.04.2018. године

FaLang translation system by Faboba

Contact information

Republic of Srpska
Republic administration for geodetic
and property affairs

Trg Republike Srpske No. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Fax: +387 51 318 006

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business hours: mon-fri 07:30-15:30 h