УТВРЂЕН ПЛАН ПОСЛОВА ПРЕМЈЕРА И ОСНИВАЊА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Влада Републике Српске донијела је 11. јануара 2018. године План послова премјера и оснивања катастра непокретности за 2018. годину.

 

Овај документ је израђен у складу са Програмом послова премјера и оснивања катастра непокретности за период 2016-2020. године.

 

Планом су предвиђени послови имплементације развојних програма: основни геодетски радови, премјер и одржавање постојећих катастарских евиденција и катастра комуналних уређаја,  картографија,  развој и одржавање геоинформационог система и инфраструктуре геопростoрних података, те имовинско-правни послови.

 

Документ који је донесен на 159. сједници Владе Српске обухвата и послове модернизације прописа из области премјера, катастра и имовинско-правне области, управљање људским ресурсима, унутрашње и вањске комуникације, е-управе и спровођења поступака експропијације некопретности за изградњу капиталних објеката од општег интереса.

FaLang translation system by Faboba

Contact information

Republic of Srpska
Republic administration for geodetic
and property affairs

Trg Republike Srpske No. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Fax: +387 51 318 006

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business hours: mon-fri 07:30-15:30 h