Notices on the exposure of real estate data and the determining of property rights

Article 78. of the Law on Survey and Cadastre of the Republic of Srpska (Official Gazette of the Republic of Srpska 6/12) provides that the commision in the process of exposure, and for the purpose of establishing a real estate cadastre, publishes that exposure in a public notice in the cadastral municipality in which the establishment takes place and on the website of the Administration, no later than 30 days prior to the start of the exposure of data and establishment of property rights.

Here you can find the latest notices and notices sorted by municipalities!

 

Latest notices

OGLASI ZA POJEDINACNO IZLAGANJE

Датум објаве Општина Оглас за Оглас
08.06.2017 Бања Лука Пашалић Тања и Пашалић Дармин
08.06.2017 Прњавор Мухић Ферид
08.06.2017 Прњавор Правобранилаштво Републике Српске
08.06.2017 Прњавор Мењук Славен
08.06.2017 Прњавор Баришић Василије
08.06.2017 Прњавор Садзик Оксана
08.06.2017 Прњавор Рајић Урош
08.06.2017 Прњавор Панчић Невенко
08.06.2017 Прњавор Нинковић Шпиро
08.06.2017 Прњавор Митрић Бране
08.06.2017 Прњавор Милинчић Дејан
08.06.2017 Прњавор Кусић Лазар
08.06.2017 Прњавор Кљунић Војислав
08.06.2017 Прњавор Пилиповић Симо
08.06.2017 Прњавор Фигурек Павле
08.06.2017 Фоча Зунђа Халил
08.06.2017 Фоча Tело Исмет и остали
06.06.2017 Бања Лука ОГЛАС О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА И УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ГРАДУ/ОПШТИНИ БАЊА ЛУКА ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ СУБОТИЦА У мјесту Бања Лука, Подручна јединица Бања Лука, ул. Вељка Млађеновића 12 Ц, почеће дана 01.07.2017. године излагање података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима за све непокретности (земљишта, зграде, станове и пословне просторије као посебним дијеловима зграде и друге грађевинске објекте) које се налазе у катастарској општини Суботица. Излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима завршиће се до дана 30.09.2017. године.
06.06.2017 Бања Лука ОГЛАС О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА И УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ГРАДУ/ОПШТИНИ БАЊА ЛУКА ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ БУКВАЛЕК У мјесту Бања Лука, Подручна јединица Бања Лука, ул. Вељка Млађеновића 12 Ц, почеће дана 01.07.2017. године излагање података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима за све непокретности (земљишта, зграде, станове и пословне просторије као посебним дијеловима зграде и друге грађевинске објекте) које се налазе у катастарској општини Буквалек. Излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима завршиће се до дана 28.02.2018. године.
06.06.2017 Бања Лука ОГЛАС О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА И УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ГРАДУ/ОПШТИНИ БАЊА ЛУКА ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ КРУПА НА ВРБАСУ У мјесту Бања Лука, Подручна јединица Бања Лука, ул. Вељка Млађеновића 12 Ц, почеће дана 01.07.2017. године излагање података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима за све непокретности (земљишта, зграде, станове и пословне просторије као посебним дијеловима зграде и друге грађевинске објекте) које се налазе у катастарској општини Крупа на Врбасу. Излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима завршиће се до дана 31.03.2018. године.

 

All notices sorted by municipalities

OGLASI ZA POJEDINACNO IZLAGANJE

Општине:

FaLang translation system by Faboba

Contact information

Republic of Srpska
Republic administration for geodetic
and property affairs

Trg Republike Srpske No. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Fax: +387 51 318 006

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business hours: mon-fri 07:30-15:30 h