Notices on the exposure of real estate data and the determining of property rights

Article 78. of the Law on Survey and Cadastre of the Republic of Srpska (Official Gazette of the Republic of Srpska 6/12) provides that the commision in the process of exposure, and for the purpose of establishing a real estate cadastre, publishes that exposure in a public notice in the cadastral municipality in which the establishment takes place and on the website of the Administration, no later than 30 days prior to the start of the exposure of data and establishment of property rights.

Here you can find the latest notices and notices sorted by municipalities!

 

Latest notices

OGLASI ZA POJEDINACNO IZLAGANJE

Датум објаве Општина Оглас за Оглас
19.01.2018 Источно Ново Сарајево Ђемајљија Мућиште
19.01.2018 Источно Ново Сарајево Фуртула Михајло
18.01.2018 Братунац ОГЛАС О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА И УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ОПШТИНИ БРАТУНАЦ ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ БРАТУНАЦ У мјесту Братунац почеће дана 16.02.2018. године излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима за све непокретности (земљишта, зграде, станове и пословне просторије као посебним дијеловима зграде и друге грађевинске објекте) које се налазе у катастарској општини Братунац. Излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивања права на непокретностима трајаће 6 мјесеци уз могућност продужења
17.01.2018 Билећа ОГЛАС О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА И УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ОПШТИНИ БИЛЕЋА ЗА КАТАСТАРКУ ОПШТИНУ МИРУШЕ У Билећи, у просторијама Подручне јединице Билећа (бивши ђачки дом) почеће дана 01.02.2018. године излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима за све непокретности (земљишта, зграде, станове и пословне просторије као посебним дијеловима зграде и друге грађевинске објекте) које се налазе у катастарској општини Мируше. Излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима завршиће се дана 01.06.2018. године. Комисија ће сваком правном и физичком лицу за које су прикупљени подаци и адресе, а за чије се непокретности врши излагање, упутити најкасније осам дана прије излагања података посебан позив да у означено вријеме дође у радне просторије Комисије и да понесе све исправе које служе као доказ о правима на непокретностима.
17.01.2018 Билећа ОГЛАС О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА И УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ОПШТИНИ БИЛЕЋА ЗА КАТАСТАРКУ ОПШТИНУ БАЉЦИ У Билећи, у просторијама Подручне јединице Билећа (бивши ђачки дом) почеће дана 01.02.2017. године излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима за све непокретности (земљишта, зграде, станове и пословне просторије као посебним дијеловима зграде и друге грађевинске објекте) које се налазе у катастарској општини Баљци. Излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима завршиће се дана 01.07.2017. године.
17.01.2018 Источно Ново Сарајево Васа Јованчић
17.01.2018 Источно Ново Сарајево Здравко Лучић
17.01.2018 Источно Ново Сарајево Синиша Милошевић
17.01.2018 Бања Лука Лукић Николина
17.01.2018 Лопаре Насковић Јагода
10.01.2018 Бања Лука Василић Наташа
05.01.2018 Лопаре ЈЗУ 'Дом Здравља Лопаре'
28.12.2017 Лопаре ОГЛАС О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА И УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ОПШТИНИ ЛОПАРЕ ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ БРУСНИЦА У мјесту Лопаре, почеће дана 25.01.2018. године излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима за све непокретности (земљишта, зграде, станове и пословне просторије као посебним дијеловима зграде и друге грађевинске објекте) које се налазе у катастарској општини К.О Брусница. Излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивања права на непокретностима завршиће се у року од три мјесеца од почетка излагања, са могућношћу продужења рока из објективних разлога.
28.12.2017 Мркоњић Град Ненад Боро
27.12.2017 Доњи Жабар „Брчко Гас“ д.о.о. Брчко
27.12.2017 Доњи Жабар „Брчко Гас осигурање“ д.о.о. Брчко
27.12.2017 Рогатица ОГЛАС О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА И УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ОПШТИНИ РОГАТИЦА ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ МЕСИЋИ У мјесту Рогатица, дана 29.01.2018. год. почеће излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права за све непокретности /земљишта, зграде, станове и пословне просторије као посебне дијелове зграда и друге грађевинске објекте/ који се налазе у катастарској општини МЕСИЋИ. Излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима завршиће се у року од три мјесеца од почетка излагања, са могућношћу продужења рока из објективних разлога.
21.12.2017 Источна Илиџа Лубура Славица и Лубура Гордана
21.12.2017 Источна Илиџа Лубура Славица и Лубура Гордана
21.12.2017 Источно Ново Сарајево Лучић Радомир

 

All notices sorted by municipalities

OGLASI ZA POJEDINACNO IZLAGANJE

Општине:

FaLang translation system by Faboba

Contact information

Republic of Srpska
Republic administration for geodetic
and property affairs

Trg Republike Srpske No. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Fax: +387 51 318 006

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business hours: mon-fri 07:30-15:30 h