ОДРЖАН САСТАНАК НАЦИОНАЛНИХ КООРДИНАТОРА ИМПУЛС ПРОЈЕКТА

 

На састанку националних координатора ИМПУЛС пројекта који је одржан у периоду 16-17.јануар 2019. године у Јевлу у Шведској одлучено је да се пројекат продужи за шест мјесци, односно до краја 2019 године.

 

 

ИМПУЛС пројекат је донаторски пројекат Владе Краљевине Шведске којим се пружа  техничка и финансијска подршка националним катастарским и картографским институцијама Западног Балкана да свој пословање и развој у домену инфраструктуре просторних података прилагоде „INSPIRE“ директиви Европске Уније.

 

Намјера је да се продужењем трајања пројекта допринесе реализацији започетих активности  на припреми и разради подзаконског правног оквира за инфраструкутуру геопросториних података Републике Српске (ИГПРС), изради Регистра субјеката ИГПРС, развијању геопортала Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове и изради веб сервиса геопортала.

 

У наредном периоду планирано је одржавање националне радионице о значају и бенефитима за кориснике геопросториних података у систему повезаних и стандардизованих процедура производње, размјене и дистрибуције геопросториних података преко јединствене приступне тачке геопортала Репувлике Српске.

 

Осим Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске у реализацији ИМПУЛС пројекта учествују и геодетске управе из Федерације БиХ, Србије, Македоније, Црне Горе, Албаније и Косова.

FaLang translation system by Faboba

Contact information

Republic of Srpska
Republic administration for geodetic
and property affairs

Trg Republike Srpske No. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Fax: +387 51 318 006

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business hours: mon-fri 07:30-15:30 h