Одлуке о поништењу поступка

Pozivi za usluge iz Aneksa II dio B ZJN

11/02/2019 09:43
Одлука о поништењу одлуке о поништењу поступка у отвореном поступку набавке услуга "Премјер непремјерених дијелова Републике Српске за дио општина Републике Српске и то за дијелове општине Калиновик"

 

07/11/2018 08:39
Одлука о поништењу поступка у конкурентском захтјеву за достављање понуда "Извођење радова на замјени кровног покривача вишеводног крова на објекту Подручне јединице Брод"

 

01/11/2018 09:49
Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке услуга "Премјер непремјерених дијелова Републике Српске за дио општина Републике Српске и то за дијелове општине Калиновик"

 

05/10/2018 15:14
Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуга "Вертикални референтни систем - мрежа нивелмана високе тачности 3 - рекогносцирање и стабилизација репера"

 

06/07/2018 13:00
Одлука о поништењу поступка набавке услуга "Набавка приступа интернету"

 

26/03/2018 14:49
Одлука о поништењу одлуке о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка канцеларијског материјала"

 

19/01/2018 15:00
Одлука о поништењу поступка услуге пројектовања и надзора над радовима адаптације, санације и реконструкције пословних простора

 

18/01/2018 11:00
Одлука о поништењу поступка набавке услуга ангажовања вјештака за процјену вриједности службених возила II

 

18/01/2018 10:30
Одлука о поништењу поступка за набавку услуге вјештачења IV

 

22/12/2017 14:35
Одлука о поништењу поступка набавке услуга ангажовања вјештака за процјену вриједности службених возила

 

22/12/2017 09:00
Одлука о поништењу поступка за набавку услуга вјештачења III

 

19/12/2017 14:16
Одлука о поништењу поступка набавке "Премјер непремјерених дијелова Републике Српске за дио општине Невесиње"

 

28/09/2017 14:30
Одлука о поништењу поступка набавке "Набавка штампаног материјала (образаца)"

 

04/09/2017 10:03
Одлука о поништењу поступка набавке Израда пројекта и надзор над радовима адаптације, санације и реконструкције пословних простора

 

29/08/2017 12:34
Одлука о поништењу поступка за набавку услуга вјештачења

 

07/08/2017 15:11
Одлука о поништењу поступка за набавку радова - Кречење пословних просторија које користи Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

 

22/06/2017 14:51
Одлука о поништењу поступка за набавку металних архивских полица/регала

 

13/06/2017 15:13
Одлука о поништењу поступка за набавку услуга осигурања

 

27/02/2017 15:00
Одлука о поништењу поступка набавке "Премјер непремјерених дијелова Републике Српске за дио општине Невесиње"

 

30/01/2017 12:30
Одлука о поништењу поступка набавке потрошног дијела за штампач

 

30/11/2016 14:30
Одлука о поништењу поступка "Набавка услуга редовног одржавања, сервисирања и поправки клима уређаја"

 

24/11/2016 08:59
Одлука о поништењу поступка

 

22/07/2016 14:14
Одлука о поништењу поступка за набавку адвокатских услуга

 

10/06/2016 15:00
Одлука о поништењу поступка набавке радова за адаптацију сутерена пословне зграде у ПЈ Бања Лука

 

24/05/2016 15:00
Одлука о поништењу поступка набавке услуга телеметрије возног парка

 

12/05/2016 15:00
Одлука о поништењу поступка набавке роба - Набавка ХТЗ опреме

 

30/12/2015 13:30
Одлука о поништењу поступка набавке противпожарних апарата за потребе подручних јединица и канцеларија

 

22/01/2016 13:49
Одлука о поништењу поступка набавке

 

23/07/2015 14:54
Одлука о поништењу Одлуке о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке "Потрошног компјутерског материјала" ЛОТ2.

 

04/05/2015 15:30
Рјешење о поништавању Одлуке о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке услуга осигурања.

 

FaLang translation system by Faboba