Одлуке о поништењу поступка

Pozivi za usluge iz Aneksa II dio B ZJN

05/03/2020 15:06
Одлука о поништењу поступка набавке услуга "Друга фаза опремања Дата центра"

 

04/03/2020 08:19
Одлука о поништењу поступка набавке услуга "Информациони систем за вођење катастарских евиденција"

 

03/03/2020 13:44
Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку јавне набавке "Прогушћавање мреже заједничких тачака у урбаним подручјима - побољшање грида резидуала"

 

02/03/2020 14:00
Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке услуга "Успостављање принтиг центра"

 

21/02/2020 13:30
Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке услуга "Израда новог Геопортала - I фаза"

 

06/02/2020 13:30
Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке "Набавка и монтажа техничког интегрисаног система за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове"

 

31/01/2020 12:09
Одлука о поништењу поступка у поступку набавке неприоритетних услуга "Набавка услуге ангажовања вјештака за процјену вриједности моторних возила"

 

27/01/2020 08:27
Одлука о поништењу поступка набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуге "Хармонизација података"

 

29/11/2019 12:22
Одлука о поништењу поступка у поступку набавке неприоритетних услуга "Набавка услуге телеметрије возног парка Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове"

 

11/11/2019 13:11
Одлука о поништењу одлука у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Набавка пелета за потребе Подручне јединице Бања Лука"

 

28/10/2019 15:00
Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке радова "Адаптација пословног простора Подручне канцеларије Берковићи"

 

23/10/2019 15:00
Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке радова "Санација пословног простора Подручне јединице Зворник"

 

21/10/2019 15:00
Одлука о поништењу поступка набавке у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Набавка штампаног материјала"

 

15/10/2019 10:46
Одлука о поништењу одлуке о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда "Набавка пелета за потребе Подручне јединице Бања Лука"

 

11/10/2019 14:40
Одлука о поништењу посутпка у отвореном поступку набавке робе "Набавка канцеларијског материјала"

 

05/08/2019 13:53
Одлука о поништењу одлуке о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка канцеларијског материјала"

 

12/07/2019 15:07
Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке "Израда дигиталне базе података катастра комуналних уређаја - први дио" II

 

12/07/2019 15:07
Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке "Израда дигиталне базе података катастра комуналних уређаја - први дио" II

 

12/07/2019 15:04
Одлука о поништењу Одлуке о поништењу поступка у отвореном поступку набавке услуга "Израда дигиталне базе података катастра комуналних уређаја - први дио"

 

19/06/2019 09:55
Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке услуга "Израда дигиталне базе података катастра комуналних уређаја - први дио"

 

21/02/2019 13:13
Одлука о поништењу поступка за отворени поступак набавке роба "Набавка канцеларијског материјала", број 21.06/404-119/18

 

11/02/2019 09:43
Одлука о поништењу одлуке о поништењу поступка у отвореном поступку набавке услуга "Премјер непремјерених дијелова Републике Српске за дио општина Републике Српске и то за дијелове општине Калиновик"

 

07/11/2018 08:39
Одлука о поништењу поступка у конкурентском захтјеву за достављање понуда "Извођење радова на замјени кровног покривача вишеводног крова на објекту Подручне јединице Брод"

 

01/11/2018 09:49
Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке услуга "Премјер непремјерених дијелова Републике Српске за дио општина Републике Српске и то за дијелове општине Калиновик"

 

05/10/2018 15:14
Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуга "Вертикални референтни систем - мрежа нивелмана високе тачности 3 - рекогносцирање и стабилизација репера"

 

06/07/2018 13:00
Одлука о поништењу поступка набавке услуга "Набавка приступа интернету"

 

26/03/2018 14:49
Одлука о поништењу одлуке о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка канцеларијског материјала"

 

19/01/2018 15:00
Одлука о поништењу поступка услуге пројектовања и надзора над радовима адаптације, санације и реконструкције пословних простора

 

18/01/2018 11:00
Одлука о поништењу поступка набавке услуга ангажовања вјештака за процјену вриједности службених возила II

 

18/01/2018 10:30
Одлука о поништењу поступка за набавку услуге вјештачења IV

 

22/12/2017 14:35
Одлука о поништењу поступка набавке услуга ангажовања вјештака за процјену вриједности службених возила

 

22/12/2017 09:00
Одлука о поништењу поступка за набавку услуга вјештачења III

 

19/12/2017 14:16
Одлука о поништењу поступка набавке "Премјер непремјерених дијелова Републике Српске за дио општине Невесиње"

 

28/09/2017 14:30
Одлука о поништењу поступка набавке "Набавка штампаног материјала (образаца)"

 

04/09/2017 10:03
Одлука о поништењу поступка набавке Израда пројекта и надзор над радовима адаптације, санације и реконструкције пословних простора

 

29/08/2017 12:34
Одлука о поништењу поступка за набавку услуга вјештачења

 

07/08/2017 15:11
Одлука о поништењу поступка за набавку радова - Кречење пословних просторија које користи Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

 

22/06/2017 14:51
Одлука о поништењу поступка за набавку металних архивских полица/регала

 

13/06/2017 15:13
Одлука о поништењу поступка за набавку услуга осигурања

 

27/02/2017 15:00
Одлука о поништењу поступка набавке "Премјер непремјерених дијелова Републике Српске за дио општине Невесиње"

 

30/01/2017 12:30
Одлука о поништењу поступка набавке потрошног дијела за штампач

 

30/11/2016 14:30
Одлука о поништењу поступка "Набавка услуга редовног одржавања, сервисирања и поправки клима уређаја"

 

24/11/2016 08:59
Одлука о поништењу поступка

 

22/07/2016 14:14
Одлука о поништењу поступка за набавку адвокатских услуга

 

10/06/2016 15:00
Одлука о поништењу поступка набавке радова за адаптацију сутерена пословне зграде у ПЈ Бања Лука

 

24/05/2016 15:00
Одлука о поништењу поступка набавке услуга телеметрије возног парка

 

12/05/2016 15:00
Одлука о поништењу поступка набавке роба - Набавка ХТЗ опреме

 

30/12/2015 13:30
Одлука о поништењу поступка набавке противпожарних апарата за потребе подручних јединица и канцеларија

 

22/01/2016 13:49
Одлука о поништењу поступка набавке

 

23/07/2015 14:54
Одлука о поништењу Одлуке о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке "Потрошног компјутерског материјала" ЛОТ2.

 

04/05/2015 15:30
Рјешење о поништавању Одлуке о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке услуга осигурања.

 

FaLang translation system by Faboba